Wang Shu, Lu Wenyu
Amateur Architecture Studio
Hangzhou, Chine

31 05 2018
Musée d’histoire de Ningbo, 2008 © Iwan Baan